Altijd je huisarts bij je

Quin verbindt huisartsen en patiënten in tijden van zorg. Via de app kunnen patiënten hun klachten checken, zorgzaken regelen, chatten met de assistent, videobellen met de huisarts en meer. Ik schreef de copy voor de app. Met designers Sabien, Nathalie en Lennart startten we een in-house studio om aan alle verzoeken voor content te voldoen. Web, social, blogs, posters, DM, webinars, tutorials, factsheets, alles.

Appstore

B2C – Instagram

Corona heeft een versnelling naar digitaal in gang gezet. Na online shoppen, boodschappen doen en vakanties boeken regelen we steeds meer zorgzaken online. Socials op Instagram voor clienten en patiënten.

B2B – LinkedIn

Huisartsen houden het hoofd maar net boven water. Digitale middelen kunnen helpen de werkdruk te verlichten. Zo houden ze tijd over om te doen waar ze goed in zijn: het leveren van persoonlijke zorg. Posts op LinkedIn verwijzen naar artikelen in het maandelijkse blog.

Breng je praktijk in kaart

Huisartsen zijn huiverig voor digitale zorg op afstand. En dat is vaak ook terecht. Toch is er een andere mindset nodig. In aanloop op een oriënterend gesprek ontvingen huisartsen een deck met vragen over het gebruik van digitale middelen binnen hun praktijk en patiëntenpopulatie, vergeleken met de stand van zaken in Nederland.